Aktieplan

Aktieplan 2017-2019

Plan van Aanpak

Min. 150 ouderen, in 1,5 jaar, in 10 groepen van min. 15 deelnemers maken kennis met “Walking Football” d.m.v. clinics in een wekelijks traject van 1,5 uur per week (uur sporten en half uur koffie/thee/fruit, gezelligheid, informeren, persoonlijke begeleiding).

Fase 1 voorbereiding.

Periode 1 september 2017 tot 31 december 2017

Om in november 2017 te kunnen starten met de eerste groep is een goede voorbereiding nodig.

 • Projectgroep komt voor het eerst bij elkaar en stelt doel, frequentie, manier van vergaderen en de rollen en taken vast
 • Informeren van diverse organisaties in de gemeente Enschede
 • Acties gericht op werven van de deelnemers in samenwerking met de Stichting Walking Football Enschede, zoveel mogelijk gericht op persoonlijke benadering (ervaring leert dat dit het meest effectief is en drempels weg neemt bij mensen die zich niet makkelijk aansluiten bij sportverenigingen)
 • Ruchtbaarheid geven aan het project d.m.v. publicaties, posters en flyers

Fase 2 organisatie en uitvoering project

Periode 1 januari 2018 – 1 juli 2019

 • Geven van voorlichting en informatie aan deelnemende verenigingen
 • Uitvoering van de 10 groepen
 • Geven van clinics aan de deelnemende verenigingen
 • Begeleiding van training en wedstrijdvormen
 • Opzetten van competitie Walking Football
 • Organiseren van jaarlijks terugkerend Walking Football toernooi i.s.m. FC Twente “Scoren in de Wijk”
 • Sportieve afsluiting, begeleiden naar lidmaatschap sportvereniging en eindmeting
 • Periodieke gezondheidsmetingen
 • Aandacht voor implementatie Walking Football gedurende de gehele fase

In fase 2 vinden ook de scholingen plaats voor de uitvoering en de borging van het project (verantwoord bewegen met senioren, kenmerken doelgroep, oefenen spel en sport vormen voor buiten en binnen voor afwisseling, warming up en slecht weer, EHBO en reanimatie). Daarnaast voorbereiding op het begeleiden van de stagiaires; uitleg, verwachtingen, proeve opdrachten en wijze van begeleiden, rol ROC en praktijkinstelling, enz.

Fase 3 afsluiting van het project, analyse van de projectgegevens, schrijven van rapportages, publicaties, handleiding en overdracht.

Periode 1 juni 2019 – 30 november 2019

 • Het project wordt uitgevoerd bij de voetbalverenigingen in de Gemeenten Enschede. Diverse verenigingen zijn al benaderd en staan zeer positief tegenover het project. Zij gaan samen met de Stichting Walking Football Twente-Euregio clinics verzorgen en zullen bij voldoende belangstelling de sporten opzetten bij hun vereniging. Ook na het project zullen ze de clinics aan blijven bieden. In deze fase worden de puntjes op de i gezet voor de borging.
 • Tijdens het project is al gewerkt aan de borging door met het train de trainer principe de uitvoerders van de toekomst te scholen en te trainen. Zij nemen de taken van de trajectbegeleider en de projectleider over. Op deze manier wordt gebruik gemaakt van de lokale kracht en de kennis van het ROC, Scoren met gezondheid en Scoren in de wijk.
 • Analyse, rapporteren en overdragen van de kennis en kunde