Missie

Missie

Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn de basisprincipes van het Walking Football, een nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers die op hun ‘oude’ dag nog lekker actief bezig willen zijn. Door het beoefenen van Walking Football ontstaat meer sociale interactie. Actief zijn op en buiten het veld vergroot de sociale mobiliteit van 60-plussers. Door te bewegen kunnen zij contacten opdoen en onderhouden, waardoor eenzaamheid wordt tegengegaan. Inactiviteit veroorzaakt juist eenzaamheid. Ook ontstaat een betere fysieke gezondheid. Sport en bewegen is voor 60-plussers nog belangrijker vanwege het hogere risico op gezondheidsklachten. Sporten verkleint de kans op klachten juist en komt daarmee de gezondheid ten goede.

Met Walking Football een leven lang van voetbal blijven genieten.

De Stichting Walking Football Twente-Euregio heeft als missie bovenstaand uitgangspunt na te streven in genoemde regio en daardoor een bijdrage te leveren aan het vergroten van de sociale interactie en gezondheid van de doelgroep.

Werkzaamheden van de stichting

De werkzaamheden van de stichting zullen enkel erop gericht zijn de doelen te bereiken die in de oprichtingsacte zijn geformuleerd. Dit doet zij door samenwerking van en tussen bestuursleden, leden van de Raad van Advies en door overleg en medewerking van voetbalverenigingen en andere organisaties enerzijds en anderzijds de doelgroep zelf. De werkzaamheden zullen een hoge mate van transparantie hebben tenzij het individuele onderwerp anders daarom vraagt.