Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de Stichting zal in collegialiteit tezamen met de Raad van Advies , met in acht neming van ieders verantwoordelijkheden, functioneren.

Het bestuur van de Stichting bestaat thans uit:

Jan Bijvank – Voorzitter, E-mail: voorzitter@wfte.nl.
Hans Bijvank – Secretaris, E-mail: secretaris@wfte.nl .
Jos Waanders – Penningmeester, E-mail: penningmeester@wfte.nl .
Jan Prophitius – Public Relations, E-mail: j.prophitius@wfte.nl
Herman Somberg – Communicatie, E-mail: h.somberg@wfte.nl
Bennie Beune – Bestuurslid, E-mail: b.beune@wfte.nl

Raad van Advies:

De Raad van Advies bestaat in eerste aanleg uit 4 personen.
Thans zijn een tweetal plekken bezet, voor twee plekken wordt nog invulling gezocht in de sfeer van ouderen- en gezondheidszorg

Huidige bezetting:
Ruud Hoemakers, Ondernemer, ProfitCare BV
Dennis Wiggers, FC Twente – Scoren in de Wijk