Beleid

Beleid

De Stichting zal de komende jaren (t/m 2019) het concept van het walking football uitdragen naar het werkingsgebied Twente en Euregio. Daartoe zullen contacten worden gemaakt met voetbalverenigingen en instellingen op het gebied van de ouderenzorg. In eerste aanleg zal gestart worden met organiseren en uitvoeren van clinics op verschillende dagen in de week en op verschillende plekken in het gebied. Daardoor wordt een aanbod gecreĆ«erd waardoor de doelgroep zo breed mogelijk kan worden bereikt. Zodra de aanloopfase geĆÆmplementeerd is zal worden gestart met het opzetten van een beperkte competitie.

Voor de bekostiging van bovenstaande opzet zullen subsidies en andere bijdragen worden aangevraagd. Inmiddels is een aanvraag voor de Sportimpuls 2017 ingediend.

De beschikbare gelden zullen op een transparante wijze worden verantwoord. Dit geschiedt door bestuur en toezicht door Raad van Advies.
De bestuur verhoudingen kunnen worden betiteld als collegiaal bestuur met in acht nemen van het bepaalde in de statuten.

Beloningsbeleid

De werkzaamheden van de stichting worden uitgevoerd door middel van vrijwilligers.
In specifieke gevallen zal, bij wijze van uitzondering, overgegaan worden tot het verstrekken van een vrijwilligersvergoeding. De stichting zal geen personeel in dienst nemen.